Hilterapia® » Objednajte sa
recepcia@medante.com
+421 911 656 522

Spôsoby aplikácie

Liečebné protokoly ponúkajú dva spôsoby aplikácie:

Statická aplikácia, pri ktorej sa nástavec dotýka pokožky. Liečba má analgetické účinky na spúšťové body.

Manuálne skenovanie na ošetrenie miest spojených s ochorením a dôkladnejšie uvoľnenie svalov.

Rýchlosť aplikácie fyzioterapeut vyberá podľa požadovaného liečebného účinku.

Na začiatku liečby sa vykonáva rýchly pohyb aplikačnou hlavicou, ktorý má všeobecne pozitívny účinok na organizmus. Zlepšuje stav kĺbov, spúšťových bodov, edémov a svalové sťahy súvisiace s ochorením. Konkrétnemu miestu výskytu lézie alebo ochorenia a miestu, kde pacient pociťuje bolesť sa venuje špeciálna pozornosť.

60% celkovej energie sa pri terapii rovnomerne prerozdeľuje na svalstvo a zvyšných 40% sa venuje miestam postihnutým chorobou a miestam, kde pacient pociťuje bolesť.

Pri liečbe bolestivých ochorení sa odporúča 10 aplikácií pre dosiahnutie najlepšieho efektu liečby. Intraartikulárne ochorenia vyžadujú aspoň 15 aplikácií.

Kategórie protokolov

Protokoly využívané v Hilterapii® sa delia na tri kategórie:

Štandardné – na liečbu bolestivých ochorení.
Protokoly na liečbu edémov a hematómov.
Protokoly na liečbu ochorení kĺbov (artróza)

Ďalej sú tu špecifické protokoly na liečbu tráum, lézií, svalových kontrakcií a iných ochorení svalovo-kostrového aparátu.

Na optimalizáciu blahodarných účinkov impulzu HILT a nasledovnú liečbu po jeho aplikácii sa protokol ďalej skladá z troch fáz: počiatočnej, strednej a konečnej.

Počiatočná fáza:

Táto fáza sa delí na tri menšie fázy a klasifikuje sa ako „studená“ liečba. Pozostáva z rýchleho skenovania a pomáha aktivovať relaxáciu svalstva a pôsobí analgeticky.Vďaka rovnováhe medzi plynulosťou a frekvenciou impulzu preniká do 3 rozdielnych hĺbok. Táto kombinácia tkanivám dodá dosť energie na zaručený úspech terapie. Počas spomínaných troch krokov sa totiž energia rozdeľuje vertikálne a rýchlo preniká do ošetrovaného tkaniva.

Stredná fáza:

Táto fáza je aplikovaná staticky a má silné analgetické účinky. Aplikuje sa na spúšťové alebo bolestivé body na klientovom tele a už po prvom sedení vie zredukovať symptómy až o 80%. Aplikuje sa na povrch tela aj na spúšťové body hlboko pod ním a to v štyroch možných frekvenciách, ktoré sa obmieňajú každých 5-7 sekúnd.

Konečná fáza:

V konečnej fáze, ktorá sa tiež delí na tri kroky a začína pomalým skenovaním, dochádza k miernej lokálnej hyperémii, vďaka ktorej sa energia šíri tkanivami pomalšie. Týmto sa aktivujú protizápalové procesy a umocňujú sa analgetické účinky, uvoľnenie svalstva a zlepšuje sa stav kĺbov.

Po rýchlom uzdravení kĺbov a svalstva môže terapeut skôr začať s klasickými rehabilitačnými cvikmi a manuálnou terapiou.

Dokončenie kompletného terapeutického programu

Pri niektorých druhoch ochorení je potrebné absolvovať doplnkové protokoly. Tie sa podľa klinického stavu klienta, štádia ochorenia a postihnutého miesta delia na tri, alebo na jednu fázu pozostávajúcu z troch krokov. Cieľom je postupne presunúť energiu do hĺbky, umocniť termo-mechanické účinky pre maximalizáciu analgetickej, protizápalovej a protiedémovej ozdravnej funkcie.

Personalizácia protokolu

Všetky protokoly sa dajú prispôsobiť požiadavkám každého klienta prihliadajúc na jeho fyzický stav a fototyp pokožky. Klienti, u ktorých je prítomné zriedkavé adipózne tkanivo alebo redukcia svalovej hmoty potrebujú menej energie. Klienti s nadpriemerne rozvinutou svalovou hmotou a klienti s nadváhou zase viac. V prvom prípade sa množstvo energie zníži na 20% a v druhom je potrebné ju o rovnaké percento zvýšiť. SW všetko automaticky prepočítava, aby sa veci zbytočne nekomplikovali.

Tipy na zlepšenie liečby

Aby sme mohli využiť plný terapeutický potenciál tejto liečby, musíme brať do úvahy nielen ošetrované miesto (kĺbové a svalové väzivo), ale i polohu pacienta. V správnej polohe sú prístup ku tkanivám a ich nasledovné ošetrenie jednoduchšie.
Tento problém sa rieši tzv. „optickými oknami“, čo sú prístupové dráhy do vnútra kĺbov.

Pri liečbe svalov sa proximálnym a distálnym úponom venuje rovnako veľká pozornosť, ako brušku svalu. Pri tendinitíde sa šľachy ošetrujú po celej dĺžke spolu so svalmi, na ktoré sa napájajú. Prerozdelenie energie, teda už spomínaných 60% na svalstvo a 40% na léziu, sa v prípade svalovej kontrakcie, narazenia na funkčný spúšťový bod alebo edém mení.

Väčšina energie z týchto 60% sa presunie do stavu, kde je nasmerovaná na kontrakciu, čím sa docieli okamžité a úplné uvoľnenie svalu. V prípade, že sa na mieste kontrakcie nachádzajú spúšťové body, množstvo energie sa rozdelí medzi ne. Svaly sa tak opäť uvoľnia a je jednoduchšie tieto body odstrániť. Pokiaľ sa v danej oblasti nachádza edém, bude mu venovaná najväčšia časť energie a zvyšok sa potom sústredí na svalové väzivo a lézie.
 
Chcem sa objednať

Hilterapia® - Najúčinnejší bezbolestný spôsob ako liečiť a ukončiť bolesť